kelopak bunga rumput yang indah

Hadapi Hidup Ini Apa Adanya, Agar Bahagia

Penenang Hati

Hidup ini penuh warna. Suka duka, kebahagiaan kesedihan, banyak rupa dan warna, serta banyak pilihan. Semuanya itu ada di sekitar kehidupan kita. Hadapi hidup ini … 🙂

Yang Kita Temui …

Orang – orang yang kita temui pun ada yang kita sukai dan ada yang tidak kita sukai.

Dalam setiap hal dan setiap orang kita akan menjumpai sesuatu yang menyulitkan, buruk, dan tidak kita sukai.

Namun, kita harus memadamkan panasnya keburukan pada setiap hal itu dengan dinginnya kebaikan.

Itu kalau kita mau selamat dengan adil dan bijaksana. Pasalnya, betapapun setiap luka ada harganya.

Semua hal terdiri dari dua sisi. Yang baik akan berakhir di surga. Sedangkan yang buruk akan berakhir di neraka.

Sebuah Hadist :
Dunia ini terlaknat, dan terlaknat semua yang ada di dalamnya, kecuali dzikir kepada Alloh dan semua yang berkaitan dengannya, seorang yang ‘alim dan seorang yang belajar.

Kenyataan yang Ada …

Maka, jalanilah hidup ini sesuai dengan kenyataan yang ada. Hadapi kehidupan ini apa adanya ; kendalikan jiwa kita untuk dapat menerima dan menikmatinya.

zuhudlah terhadap dunia maka engkau akan dicintai Allah dan zuhudlah terhadap manusia apa yg ada pada manausia maka engkau akan dicintai manusia.
HR.Ibnu Majah

maka aku katakan kepada mereka: “Mohonlah ampun kepada Tuhanmu (Tobat), sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?
(QS Nuh, 71:10-13)

“Dan barang siapa yang taat kepada Alloh dan Rosul-Nya dan takut kepada Alloh dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang- orang yang mendapat kemenangan.” (QS. An Nuur [24] : 52)

Sumber dari : La Tahzan (Dr. ‘Aidh al-Qarni)