air-dituang-dalam-gelas

Hafshah Muslimah Teladan Yg Gemar Berpuasa

Hafshah binti Umar bin Khatab adalah ummul mukminin yang gemar berpuasa dan shalat Ibunya adalah Zainab binti Madhrsquoun binti Hasib Hafshah adalah sebelumnya isteri dari sahabat Khunais bin Khudzafah alSahmi yang ikut hijrah ke Habasyah Ethiopia dan MadinahSuaminya Khunais syahid pada perang Uhud

Continue Reading